• exp

  てんたいかんそく - [天体観測] - [THIÊN THỂ QUAN TRẮC]
  vệ tinh quan sát thiên thể: 天体観測衛星
  vệ tinh quan sát những biến động năng lượng trong các thiên thể: 高エネルギー天体観測衛星
  nhà quan sát thiên thể: 天体観測家

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X