• n

  めんどう - [面倒]
  はいりょ - [配慮]
  xin được quan tâm!: よろしくご配慮ください
  せわ - [世話]
  こころづかい - [心遣い]
  こうりょ - [考慮]
  きくばり - [気配り]
  làm gì đó mà không chú ý (quan tâm, để ý) đến người khác: 行動に他人への気配りが欠けている
  かんしん - [関心]
  quan tâm đến tình hình xã hội và chính trị: 社会的および政治的な事柄(への関心)
  quan tâm mạnh mẽ của mọi người đối với ~: ~への人々の強い関心
  quan tâm hơn nữa đối với ~: ~へのより大きな関心
  おもいやり - [思いやり]

  Kinh tế

  きょうみ - [興味]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X