• n

    ぎゃくてん - [逆転]
    quay ngược 180 độ: 180度逆転

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X