• n

  ターン
  かいてん - [回転]

  Kỹ thuật

  ターナラウンド

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X