• n

  てんか - [転嫁]
  Quy trách nhiệm cho~: ~に責任を転嫁する
  đổ sự nghi ngờ sang kẻ khác: (人)に嫌疑を転嫁する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X