• Kỹ thuật

    クリープ
    Explanation: 金属材料などで一定温度で一定荷重を与えたとき時間と共に塑性変形が増大する現象。///やがては破談に至る。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X