• n

  めいろう - [明朗]
  めいりょう - [明瞭]
  ポジティブ
  ちょめい - [著明] - [TRƯỚC MINH]
  せんめい - [鮮明]
  Làm rõ ràng quyền bình đẳng nam nữ: 男女同権の主張を鮮明にしている
  Tạo nên sự tương phản rõ ràng với ~: ~と鮮明な対照を成す
  じめい - [自明]
  けんちょ - [顕著]
  Triệu chứng rất rõ ràng: 兆候が顕著である
  Anh ta thể hiện rất rõ ràng chủ nghĩa cá nhân của mình: 彼は個人主義が顕著だ
  cực kỳ nổi bật (gây ấn tượng mạnh, rõ ràng): 極めて顕著である
  くっきり
  きっと - [屹度]
  あたりまえ - [当たり前]
  あきらか - [明らか]
  điều đã nói đã thành ra rõ ràng.: 言ったことは明らかです

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X