• n

  にんきょう - [任侠] - [NHIỆM HIỆP]
  きまえ - [気前]
  Tôi cảm thấy phải đền đáp lại sự rộng lượng, hào phóng của anh ấy: 私は彼の気前のよさに対してお返しをしなければならないように感じた
  かんだい - [寛大]
  rộng lượng đối với người khác: 他人に対する寛大さ
  がりょう - [雅量] - [NHÃ LƯỢNG]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X