• n

  バイブレーション
  しょうどう - [衝動]
  bị thúc đẩy bởi sự rung động nhất thời: 一時の~に駆られる

  Kỹ thuật

  スタッガ
  バンプ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X