• n

  どうさつ - [洞察]
  てんがんつう - [天眼通] - [THIÊN NHÃN THÔNG]
  てんがん - [天眼] - [THIÊN NHÃN]
  けんめい - [賢明]
  Quản lý tài chính sáng suốt và minh bạch: 賢明かつ透明性のある財政運営
  Bắt ai đó nghĩ lại xem việc mà mình làm có sáng suốt không: (人)は~することが賢明かを考え直すことを余儀なくされる
  がんりき - [眼力] - [NHÃN LỰC]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X