• n

  そうぞう - [創造]
  năng lực sáng tạo: 創造能力
  クリエイティヴ
  các hoạt động sáng tạo: クリエイティヴ活動
  hội sáng tạo nghệ thuật: クリエイティブ・アーティスツ・エージェンシ
  オリジナリティー

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X