• exp

  ねんさんがく - [年産額] - [NIÊN SẢN NGẠCH]
  ねんさん - [年産] - [NIÊN SẢN]
  Có năng lực sản xuất hàng năm là~chiếc.: 年産_台の能力を持つ
  Kim ngạch sản xuất hàng năm của ~.: (~の)年産高

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X