• exp

  てんい - [転位] - [CHUYỂN VỊ]
  sự thay đổi vị trí gen di truyền: 遺伝子転位

  Tin học

  かいぞう - [改造]
  リストラクチャリング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X