• n

  ありあわせ - [有り合わせ]
  nguyên liệu sẵn có: ありあわせの材料
  dụng cụ sẵn có: ありあわせの道具
  dùng nguyên liệu sẵn có: ありあわせの材料を使って
  ありあわせ - [有り合せ]
  sử dụng nguyên liệu sẵn có: 有り合せの材料を使う

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X