• n

  こころがまえ - [心構え]
  sẵn sàng tham gia vào viêc hoạch định chính sách: 政策立案に画策するための心構え
  こころがけ - [心掛け]
  luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người bằng mọi cách.: どんな形でも(人)の役に立とうと心掛けている
  かくご - [覚悟]
  có sự sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy: あらゆる危険に立ち向かう覚悟がある
  sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật: 手術を受ける覚悟ができている
  ありあわせ - [有り合わせ]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X