• n

  フェア
  パニック
  きょうふ - [恐怖]
  bệnh sợ hãi đối với ~: ~に対する病的恐怖
  nỗi sợ hãi kéo dài nhiều năm: 長年抱いてきた恐怖
  きぐ - [危惧] - [NGUY CỤ]
  sợ sệt (sợ hãi) không đâu (không có lí do rõ dàng): しなくてもいい危惧
  きく - [危懼] - [NGUY CỤ]
  きく - [危惧] - [NGUY CỤ]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X