• n

  ねくずれ - [値崩れ] - [TRỊ BĂNG]
  Dự đoán sự sụt giá đất.: 地価の値崩れを予想する
  Ngăn chặn để không xảy ra sụt giá.: 値崩れが起きないようにする
  なかだるみ - [中弛み] - [TRUNG THỈ]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X