• n

  すいこう - [推敲]
  Như thế là ổn rồi, không cần thiết phải sửa lại: これ以上推敲する必要はありません
  Mất nhiều thời gian để sửa lại đoạn văn: 推敲を重ねるのに長い時間をかける〔文章の〕

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X