• n

  ようい - [用意]
  したく - [支度]
  おぜんだて - [お膳立て]
  sửa soạn bàn ăn để ~: (~のために)お膳立てをする

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X