• n

  めんしょく - [免職]
  ひめん - [罷免]
  かいしょく - [解職] - [GIẢI CHỨC]
  かいこ - [解雇]
  sa thải với số lượng lớn: 大量解雇

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X