• n

  はずれ - [外れ]
  ごさ - [誤差]
  Giá trị sai lệch (sai số) gây ảnh hưởng đến việc đo bằng mắt ~: ~の目測に影響を与える誤差
  Sai lệch về sác xuất: 確率誤差
  Sai lệch về tiêu chuẩn trả lời: 回答の標準誤差

  Kỹ thuật

  デパーチャ
  ドリフト

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X