• exp

  ちょうしぜん - [超自然] - [SIÊU TỰ NHIÊN]
  Bị điều khiển bằng một thế lực siêu nhiên: 超自然の存在によって制御される
  Anh ấy phát hiện ra là anh ấy có khả năng siêu nhiên có thể đọc được ý nghĩ của con người: 彼は自分に人の考えを読み取る超自然の能力があることを発見した

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X