• n

  ぞうしょく - [増殖]
  sự tự sinh sản: 自己増殖
  せいしょく - [生殖]
  しゅっさん - [出産]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X