• exp

    えいじゅう - [永住]
    Anh ta quyết tâm chuyển đến Tây Ban Nha sinh sống vĩnh viễn ở đó: 彼はスペインに渡って永住しようと決心した。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X