• n

  ひゆ - [譬喩] - [THÍ DỤ]
  ひゆ - [比喩]
  ひかく - [比較]
  たいひ - [対比]
  こうおつへい - [甲乙丙]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X