• n

  ていか - [低下]
  Những năm gần đây, có một sự suy giảm rõ rệt trong khả năng đọc sách của học sinh trung học.: 近年、中高生の読書力の低下が目立つ。
  げんしょう - [減少]

  Kỹ thuật

  ダンピング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X