• n, exp

  こうみょう - [巧妙]
  sự tài tình (khéo léo) trong ngoại giao: 外交の巧妙さ
  quảng cáo trên tivi rất tài tình (khéo léo): テレビ広告はとても巧妙だ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X