• n

  ついきゅう - [追求]
  sự tìm kiếm những mục tiêu có khả năng đạt được: 達成可能な目標の追求
  sự tìm kiếm tri thức: 知識の追求
  たんち - [探知]
  Máy radar / máy tìm kiếm sóng điện từ: 電波探知機
  たんさく - [探索]
  たんきゅう - [探究]
  Anh ấy vẫn đang tìm kiếm những nguyên nhân có thể gây ra bệnh ung thư.: 彼は癌(がん)の原因を探究している.
  そうさく - [捜索]
  シーク

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X