• n

  さんすう - [算数]
  Âm nhạc giúp tôi tập trung làm toán hơn: この音楽を聞くと算数に集中できるんだ。
  Học sinh học phép tính phân số khi bước vào lớp 6: 生徒たちは、6年生の算数の授業で分数の計算を習う
  こりょ - [顧慮]
  けいさん - [計算]
  tính toán chương trình: プログラム計算
  tính toán lượng mỡ và kalo: カロリーと脂肪の計算
  かんじょう - [勘定]
  カウント

  Kỹ thuật

  えんざん - [演算]
  Category: 数学
  さんじゅつ - [算術]
  Category: 数学

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X