• n

  そうぞう - [想像]
  Chẳng thể tượng tượng ra đó là cái gì.: それはどんなものか想像がつかない
  イマジネーション
  Sự tưởng tượng năng động: アクティブ・イマジネーション
  Sự tưởng tượng mang tính sáng tạo : 創造的イマジネーション

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X