• n

    きゅうし - [休止]
    tạm thời ngừng chiến dịch cạnh tranh toàn diện với ~: ~との全面競争の一時的休止

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X