• n

  らいしゅう - [来襲]
  sự tấn công của châu chấu: イナゴの来襲
  ばつ - [伐]
  とつげき - [突撃] - [ĐỘT KÍCH]
  しゅうげき - [襲撃]
  こうげき - [攻撃]
  Người ta nói rằng tấn công là cách phòng ngự tốt nhất.: 攻撃は最善の防御なりという。
  Tổ ong mật bị bầy ong vò vẽ tấn công.: ミツバチの巣はスズメバチの攻撃を受けた。
  アタック
  vùng tấn công: アタック・ゾーン
  đường tấn công: アタック・ライン

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X