• n

  めんみつ - [綿密]
  にゅうねん - [入念]
  せいみつ - [精密]
  しょうじゅつ - [詳述]
  しゅうとう - [周到]
  きくばり - [気配り]
  công việc (đòi hỏi) sự chu đáo (tỉ mỉ): 気配りのいる仕事
  hiểu được sự chu đáo (tỉ mỉ) của ai đó khi giải quyết các vấn đề trong giao dịch kinh doanh: ビジネス取引をする上での(人)の気配りを理解する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X