• n

    そつぎょう - [卒業]
    Điều kiện để tham gia khóa học này là bạn phải tốt nghiệp Trung học phổ thông. Tuy nhiên, chúng tôi không giới hạn độ tuổi.: 私どもの講座を受けるには、高校卒業が条件となっています。しかし年齢制限はありませんよ。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X