• n

  やっかい - [厄介]
  しんせつ しん - [親切心]
  しんせつ - [親切]
  こうい - [厚意]
  Cảm ơn ai đó về lòng tốt (sự tử tế) của họ: (人)に厚意を謝する
  かんこう - [寛厚]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X