• n

  ふうが - [風雅]
  không tao nhã: 風雅を解さない
  こうしょう - [高尚]
  Không lịch sự (tao nhã) như ai đó nghĩ: (人)が考えているほど高尚でない
  こうが - [高雅] - [CAO NHÃ]
  がしゅ - [雅趣]
  sự tao nhã của bộ trang phục: 衣装の雅趣
  cô công chúa đó nổi tiếng là người rất thanh lịch, tao nhã: その王女は雅趣なことで有名だった
  văn phong tao nhã: 雅趣な文体
  いき - [粋]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X