• n

  プラス
  ふか - [付加]
  てんか - [添加]
  Miếng giò này có bỏ thêm chất bảo quản: このハムには防腐剤が添加されている.
  ついか - [追加]
  Tên anh ấy được ghi thêm vào như một liệt sỹ trong cuộc chiến đó.: 彼の名はあの戦争の犠牲者として追加された。
  được xem như thêm một phần của ~ vào bản hợp đồng chính: 本契約書に~の一部として追加されたと見なされる
  たしざん - [足し算]
  ぞうか - [増加]
  エキストラ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X