• n

  ひぞく - [卑俗]
  ていぞく - [低俗] - [ĐÊ TỤC]
  Jane ngạc nhiên lời bình luận thô tục của cha mình: ジェーンは父親の低俗なコメントにびっくりした
  ý kiến thô tục của cô ấy bị mọi người coi thường: 彼女の低俗な意見は皆に無視された
  ぞく - [俗]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X