• n

  つうこく - [通告]
  thông báo sa thải: 解職通告
  thông báo ngắn: 間際になってからの通告

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X