• n

  ちせい - [知性]
  Sau khi qua một độ tuổi nào đó, bạn muốn người khác nghĩ mình là người có sự thông hiểu tương đương với tuổi của mình.: ある年齢を過ぎれば、それなりの知性があると人からは思われたいものだ。
  Do đẹp trai nên mọi người đánh giá thấp sự thông minh của anh ấy.: 彼はとてもハンサムだったので、知性については過小評価された
  たくみ - [巧み]
  しゅんびん - [俊敏]
  きち - [機智] - [CƠ TRÍ]
  インテリジェント
  hệ thống bàn phím thông minh: インテリジェント・キーボード・システム
  hệ thống quản lí dữ liệu thông minh: インテリジェント・データベース管理システム
  インテリジェンス
  trí thông minh của máy vi tính (computer intelligence): コンピュータ・インテリジェンス

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X