• n

  はかり - [秤]
  lấy thăng bằng: 秤にかける
  つりあい - [釣合い]
  つりあい - [釣合]
  lấy thăng bằng tốt: よく釣合のとれた
  điều kiện cân bằng của tĩnh lực học: 静力学の釣合条件
  つりあい - [釣り合い]
  Anh ấy dùng một cái que dài để lấy thăng bằng.: 彼は長いさおを使って釣り合いを取る。

  Kỹ thuật

  へいこう - [平衡]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X