• n

  ふだん - [普段]
  おさだまり - [お定まり]
  tiền trợ cấp thường xuyên: お定まりの祝儀
  いつも - [何時も]
  Chiến tranh thường xuyên xảy ra: 何時も戦争している
  Vì cô ấy thường xuyên học bài nên không thể trượt trong kỳ thi được : 彼女は何時も勉強しているので、試験に失敗出来はずがない

  Kinh tế

  とうたつひんど - [到達頻度]
  Category: マーケティング
  どすう - [度数]
  Category: マーケティング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X