• n

  しんとう - [浸透]
  しんじゅん - [浸潤]
  しんしゅつ - [浸出]

  Kỹ thuật

  ペネトレーション

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X