• n

  よじょう - [余剰]
  じょうよ - [剰余]
  việc phân bổ số tiền thặng dư của các chi nhánh ở nước ngoài: 海外子会社の未分配の剰余金

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X