• n

  たんがん - [嘆願]
  Cô ấy thoát khỏi án phạt nhờ sự thỉnh cầu của dân chúng.: 彼女は国民の嘆願によって処罰を免れた。
  せいきゅう - [請求]
  せいがん - [請願]
  しんせい - [申請]
  あいがん - [哀願] - [AI NGUYỆN]
  thỉnh cầu ai điều gì: (~に)哀願する
  thỉnh cầu, cầu khẩn, van xin ai đó: ~に哀願する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X