• n

  りょうしょう - [了承]
  みとめ - [認め]
  にんてい - [認定]
  しょうにん - [承認]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X