• n

  なれ - [慣れ]
  Công việc này cần phải có sự thực hành.: この仕事には~が必要だ。
  ならいごと - [習い事] - [TẬP SỰ]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X