• Kinh tế

    べんさい - [弁済]
    Explanation: 債務者が債務の内容である給付を実現し債務を消滅させること。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X