• n

  さんしょう - [参照]
  Chi tiết xin tham chiếu vào phần phụ lục: 詳細は付録を参照
  さんこう - [参考]
  Phát triển sản phẩm mới dựa trên sự tham khảo về nhu cầu: 売れ行きを参考にして新商品の開発をする

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X