• n

  ごうきゅう - [号泣]
  ぐち - [愚痴]
  than thở (than vãn, cằn nhằn) mãi không ngớt: うんざりする愚痴
  anh ta là người cằn nhằn (than thở, than vãn) nhiều nhất mà tôi đã từng gặp: 私がこれまでに会った誰よりも、彼は愚痴が多い
  tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời than thở (than vãn, cằn nhằn) nào của cậu nữa đâu!: 君の愚痴はもう聞きたくな
  がいたん - [慨歎] - [KHÁI THÁN]
  không phải là lúc than vãn, than thở vì sự suy đồi của nền đạo đức xưa kia: 旧道徳の頽廃などを慨歎する時ではありません
  がいたん - [慨嘆]
  than vãn, than thở: 慨嘆する
  あいごう - [哀号] - [AI HIỆU]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X